Financiële bijstellingen

02 Omgeving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

-80

55

25

2E Verkeer

-62

-92

-18

-18

-18

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

-20

-45

-45

-45

2O Groenonderhoud

-1

-21

-21

-21

-21

2P Wegen, straten en pleinen

15

2Q Bos en natuurbeheer

13

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 18.982.850

20,9 %

Baten

€ 12.467.939

13,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20