Financiële bijstellingen

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

4A Algemene uitkering

303

4B Belastingen

-1

-1

-1

-1

-1

4C Overige algemene dekkingsmiddelen

290

75

220

321

252

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.942.369

3,2 %

Baten

€ 59.637.288

65,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20