Investeringskredieten

Onderwijshuisvesting

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum
De school is vorig jaar opgeleverd en in gebruik genomen. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er nog kosten gemaakt gaan worden. Het project kan binnen budget worden gerealiseerd.

Buitenruimte school Renkum/Heelsum
In 2019 is de gehele buitenruimte gebruiksgereed gemaakt en opgeleverd. Een paar kleine onderdelen moeten nog. Dit is naar verwachting halverwege 2020 gereed. Daarnaast zitten er twee groeiseizoenen onderhoud op het groen waarvoor ook kosten gemaakt worden.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth (LOC): nieuwbouw school
Er komt definitief geen gymfaciliteit bij het LOC. Al het bewegingsonderwijs gaat plaatsvinden in de sporthal Doorwerth. Hiervoor wordt een renovatieplan geactualiseerd, dat als basis dient voor de (aanvullende) kredietaanvraag bij de raad.
Met de schoolbesturen worden afspraken gemaakt over de project- en proceskaders van de nieuwbouw school. Het kavelpaspoort voor de nieuwe school wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan b&w.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20