Investeringskredieten

Riolering

Wateroverlast Weverstraat
De werkzaamheden in de Weverstraat zijn zo goed als gereed. Op dit moment vinden in overleg met de werkgroep Weverstraat nog afrondende werkzaamheden plaats.

Rioolvervanging Keijenbergseweg te Renkum
De uitvoeringswerkzaamheden zijn in juni 2019 gestart en eind 2019 voor het grootste deel afgerond. Het project wordt in het tweede kwartaal van 2020 volledig afgerond. Binnen dit project is circa 400 meter riool vervangen en circa 86 meter riool gerenoveerd.

Raamovereenkomst relinen gemeentebreed
Momenteel wordt gewerkt aan een afwegingskader om weloverwogen keuzes te maken welke wijze van rioolrenovatie het meest passend is op een specifieke locatie. De inspectiegegevens en hydraulische berekeningen zijn hiervoor input. Op basis van dit afwegingskader wordt het te relinen areaal bepaald wat vervolgens in een raambestek op de markt wordt gezet. De voorbereidingen hiervoor starten in 2020.

Rioolvervanging Brinkweg
De uitvoeringswerkzaamheden zijn begin dit jaar gestart. Het riool, circa 50 meter, is reeds vervangen. Het straatwerk moet nog aangebracht worden. De planning van het straatwerk is afhankelijk van de realisatie van de bergingen. De aanbesteding en gunning van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20