Prognose begroting 2020 - 2024

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting

90

44

271

376

530

Bijstelling vjn i.r.t. reeds genomen raadsbesluiten

0

-52

-14

-14

-14

Bijstelling vjn met resultaat

219

-312

-154

-230

-253

Invulling taakstellingen

-205

-83

-5 

 0

Bijstelling vjn meerjarig neutraal

-80

55

25

0

0

Bijstelling vjn i.r.t. Corona

0

0

0

0

0

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

24

-348

123

132

263

vjn = voorjaarsnota

Toelichting:
Het resultaat m.b.t. reeds genomen raadsbesluiten, het resultaat m.b.t. de invulling van taakstellingen, bijstellingen die meerjarig gezien neutraal zijn en het resultaat m.b.t. de Corona crisis zijn afzonderlijk weergegeven.
In de regel 'bijstelling vjn met resultaat' resteert het resultaat m.b.t. overige bijstellingen.

In de volgende tabellen wordt het resultaat m.b.t. reeds genomen raadsbesluiten, het resultaat m.b.t. de invulling van taakstellingen, bijstellingen die meerjarig gezien neutraal zijn en de Corona crisis en samengevat.

Bijstelling vjn i.r.t. reeds genomen raadsbesluiten:

 

 Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2E

Veilig kruispunt Hogenkampseweg

0

-52

-14

-14

-14

2H

Uitvoeringsprogramma klimaat

-150

2H

Uitvoeringsprogramma klimaat

150

Totaal 

0

-52

-14

-14

-14

Invulling taakstellingen:
Een aantal taakstellingen kan niet geheel gerealiseerd worden. Dit heeft een negatief effect op de begroting. Zie voor een verdere toelichting het hoofdstuk 'Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen'.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1I

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-172

1I

Activerend werk (Wmo)

-30

1I

Sociale raadslieden/ administratieve ondersteuning

-5

-5

-5

2D

Milieuleges invoeren

-24

2K

Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek

-53

Totaal

-205

-83

-5

Bijstelling vjn meerjarig neutraal:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2A

Actualisatie kosten Omgevingswet

-80

55

25

0

0

Totaal

-80

55

25

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20