Financiële bijstellingen

03 Organisatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

3A Dienstverlening

34

-18

-21

-20

-18

3C Organisatie en bedrijfsvoering

-37

-124

-130

-294

-231

3E Samenwerkingsverbanden

-223

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 15.301.141

16,8 %

Baten

€ 945.784

1,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20