03 Organisatie

3E.Samenwerkingsverbanden

3E Samenwerkingsverbanden

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Cofinanciering

-223

Saldo van baten en lasten

-223

0

0

0

0

Totaal resultaat

-223

0

0

0

0

Cofinanciering
Het restant van het in het Coalitie-akkoord beschikbaar gestelde budget voor cofinanciering wordt hier pragmatisch begroot tot duidelijk is waar binnen de programma's de cofinanciering werkelijk geboekt kan worden. De dekking is opgenomen onder 4C algemene dekkingsmiddelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20