Bijstellingen en ombuigingen

Samenvatting

In de primitieve Begroting 2020 resteerde een bedrag van € 1.042.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2020. Inmiddels is daarvan € 552.000 ingevuld en is € 205.000 niet in te vullen in 2020. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 285.000. Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting

1.042

1.915

2.386

2.774

Ingevuld t/m voorjaarsnota

-552

-524

-526

-539

Niet in te vullen taakstelling

-205

-83

-5

0

Restant taakstelling

285

1.308

1.855

2.235

Niet in te vullen taakstelling
Een deel van de bijstellingen en ombuigingen blijkt niet geheel in te vullen en hebben we om die reden af moeten boeken. Het betreft:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

1I. Maatwerkvoorzieningen

-170

1I. Activerend werk

-30

1I. Sociale raadslieden/ administratieve ondersteuning

-5

-5

-5

2D. Milieuleges invoeren

-24

2K. Taakstelling Concertzaal

-53

Resultaat taakstelling

-205

-83

-5

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20