Financiële bijstellingen

01 Samenleving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

1B Onderwijs

-13

-15

-15

-15

-15

1D Gezondheid

-35

-90

-65

-60

-60

1E Zorg en Veiligheid

-50

-50

-50

-50

-50

1F Minima

-19

-3

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

-16

-16

-16

-16

-16

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

18

10

-7

-26

-46

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 53.643.051

59,0 %

Baten

€ 17.841.473

19,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20