Investeringskredieten

Afval

Kliko's
Op verzoek van inwoners is in 2019  een aantal extra kliko’s uitgezet. Het gaat daarbij vooral om de kliko’s voor papier en gft+e. De kosten die ACV hiervoor heeft gemaakt zijn nog niet in rekening gebracht. Ook in 2020 kunnen inwoners nog om extra kliko’s vragen. Het restantbudget wordt hiervoor ingezet. Voor gft+e kliko’s betaalt de inwoner een bijdrage van € 30,- Dit is bij alle ACV gemeenten het geval.

Ondergrondse containers
Het restant van het budget wordt aangewend voor een eventuele nieuwe locatie voor een ondergrondse container.

Extra aanpassingen (afval)

  • In 2019 is de proef met gekoelde gf+e containers voor hoogbouwbewoners afgerond. De container, gekoeld en voorzien van ozon-generator tegen vervelende luchtjes, heeft onvoldoende draagvlak. In 2020 is gestart met een nieuwe proef en worden vijf gf+e zuilen in de openbare ruimte geplaatst. Deze proef wordt in 2021 geëvalueerd.
  • Om het aantal bijplaatsingen te verminderen zijn de ondergrondse containers aan de Richtersweg in Doorwerth voorzien van een vriendelijker aankleding. Samen met de voortdurende  aandacht van de Schone Buurt Coach is deze proef een succes, er zijn aanzienlijk minder bijplaatsingen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20