02 Omgeving

2Q. Bos en natuurbeheer

2Q Bos en natuurbeheer

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Houtverkoop

13

Saldo van baten en lasten

13

0

0

0

0

Totaal resultaat

13

0

0

0

0

Houtverkoop
De inkomsten uit houtverkoop fluctueren jaarlijks als gevolg van vraag en aanbod. Dit jaar verwachten wij door gunstige aanbesteding van de houtverkoop een extra bedrag van € 13.000 binnen te halen bovenop het begrote bedrag van € 30.750.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20