03 Organisatie

3A. Dienstverlening

3A Dienstverlening

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Leges naturalisatie

8

8

8

8

8

Verkiezingen

32

-20

-23

-22

-20

VOG

-6

-6

-6

-6

-6

Saldo van baten en lasten

34

-18

-21

-20

-18

Totaal resultaat

34

-18

-21

-20

-18

Verkiezingen
We hebben een analyse gemaakt van de werkelijke kosten die we maken per verkiezing en dit opgenomen in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20